Share this
Like us on Facebook

News

Club Board Elections 2016 (info in Polish)

April 14, 2016
Nowowybrany zarząd Tatry Ski Club. Gratulujemy!

Coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 47 Tatry Ski Club odbyło się w Domu Podhalan. Sprawozdania z działalności złożyli członkowie ustępującego zarządu. Prezes klubu Piotr Chowaniec podziękował za wspaniałą pracę obecnego zarządu, podkreślając, ze klub Tatry organizuje wiele imprez w tym dwie najwieksze polonijne zawody narciarskie w sezonie zimowym oraz piknik, turniej tenisa ziemnego, spartakiade lekkoatletyczna, zawody rowerowe oraz zabawy taneczne.

Po rozwiązaniu zarządu wybrano prowadzącego wybory Adam Góreckiego i sekretarza protokulowego Jolę Smoter.  Zebrani podawali kandydatury na poszczególne funkcje w zarządzie. Zaszły niewielkie zmiany. Do zarządu weszło dwóch nowych członków Mateusz Skubisz oraz Bogdan Hreska. Wybrani dołączyli do Komitetu Imprez. Po wyborach odbyła się dyskusja na temat przyszłego rozwoju klubu a także liczne pytania na tematy organizacyjne narciarskich mistrzostw Polonii w stanie Kolorado.

Przysięgę od nowo wybranego zarządu odebrał prezes ZPPA Józef Cikowski w obecności całego zarządu głównego ZPPA. Spotkanie obydwóch zarządów utrwaliła na licznych zdjęciach Anna Zalińska. Dziekujemy!

Gratulujemy wszystkim członkom nowego zarządu Klubu Tatry oraz życzymy powodzenia w działalności.

Piotr Chowaniec
Prezes Tatry Ski Club